نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA

استانداري كرمانشاه - معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري


تماس:08334294080-08334298206

معارف فلاحی

سمت : مدیرکل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت