نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه در تاریخ 98/6/30 با حضور آقای اکبری مدیر کل امور اتباع ، خانم حاجیان معاونت امور اتباع ، آقای...

جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی

جلسه با ادارات مرتبط در خصوص چگونگی حضور اتباع خارجی در مراسم اربعین حسینی

بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت شماه 1397

بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت ماه 1397

بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت ماه 1397