نسخه آزمایشی
Menu
اخبار


طرح آمایش (تعویض کارت شناسایی اتباع خارجی ) مطابق هماهنگی های بعمل آمده در تاریخ های 17 ، 18 و 19 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اجرا گردید

اولین جلسه کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان به ریاست آقای همتی مدیر کل دفتر اتباع ، خانم حاجیان معاونت و اعضاء محترم کارگروه با دستور کار زیر برگزار گردید.   1-...

این جلسه با حضور آقای همتی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، خانم حاجیان معاون ، آقای عزیزی حراست و کارشناسان مربوطه پس از  بحث و تبادل نظر در خصوص...


تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای...

با حضور جناب آقای همتی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه در اولین روز از هفته دولت ، مطابق با برنامه ریزی و اقدامات بعمل آمده...

مراسم اهداء کارتهای هدیه به پناهندگان آسیب پذیر توسط دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

تصویب قانون جدید حق اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شوقی وصف‌ناپذیر در دل فرزندان ۴۴۶ مادر ایرانی ساکن استان کرمانشاه...