نسخه آزمایشی
Menu

جلسه ستاد اربعین حسینی

اربعین حسینی


جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی

جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه در تاریخ  98/5/26 با حضور آقای اکبری مدیر کل امور اتباع ، خانم حاجیان معاونت امور اتباع ، آقای شایسته کارشناس امور اتباع و ادارات مرتبط در خصوص تبادل نظر و چگونگی حضور اتباع خارجی در مراسم اربعین حسینی سال 1398 و بیان مشکلات پیش رو برگزار گردید.