نسخه آزمایشی
Menu
جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه در تاریخ  98/6/30 با حضور آقای اکبری مدیر کل امور اتباع ، خانم حاجیان معاونت امور اتباع ، آقای شایسته کارشناس امور اتباع و ادارات مرتبط در خصوص تبادل نظر و چگونگی حضور اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در مراسم اربعین حسینی سال 1398 و بیان مشکلات پیش رو برگزار گردید.
جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه در تاریخ 98/6/30 با حضور آقای اکبری مدیر کل امور اتباع ، خانم حاجیان معاونت امور اتباع ، آقای شایسته کارشناس امور اتباع و ادارات مرتبط در خصوص تبادل نظر و چگونگی حضور اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در مراسم اربعین حسینی سال 1398 و بیان مشکلات پیش رو برگزار گردید.

جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین

جلسه اربعین


جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه در تاریخ 98/6/30 با حضور آقای اکبری مدیر کل امور اتباع ، خانم حاجیان معاونت امور اتباع ، آقای شایسته کارشناس امور اتباع و ادارات مرتبط در خصوص تبادل نظر و چگونگی حضور اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در مراسم اربعین حسینی سال 1398 و بیان مشکلات پیش رو برگزار گردید.تا انتخابات