نسخه آزمایشی
Menu

محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق

محل انتخابات پارلمان عراق


بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت شماه 1397تا انتخابات