نسخه آزمایشی
Menuهفته دولت و سالروز اسوه های خدمت ، شهیدان رجائی و باهنر گرامی باد .


با حضور جناب آقای همتی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه در اولین روز از هفته دولت ، مطابق با برنامه ریزی و اقدامات بعمل آمده و با مشارکت موسسه کنشگران توسعه پارس ، یک واحد تولیدی کارگاه خیاطی مختص پناهجویان مهمانشهر هجرت سه سنقر کلیائی با سرمایه گذاری 5/1 میلیارد ریال افتتاح و راه اندازی شد .

 

با حضور جناب آقای همتی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه در اولین روز از هفته دولت ، مطابق با برنامه ریزی و اقدامات بعمل آمده و با مشارکت موسسه کنشگران توسعه پارس ، یک واحد تولیدی کارگاه خیاطی مختص پناهجویان مهمانشهر هجرت سه سنقر کلیائی با سرمایه گذاری 1/5 میلیارد ریال افتتاح و راه اندازی شد .

 

این طرح که با تعداد 5 عدد چرخ خیاطی صنعتی مدرن و سخنگو و با تجهیزات متعلقه از محل کمک های وزارت کشور و پس از 2 سال وقفه از زمان مدیران قبلی ،در اولین روز از هفته دولت راه اندازی گردیده ، پیش بینی می شود در صورت استمرار فعالیت ، استقبال پناهجویان و جذب کارآفرینان ، توسعه آن به یکی از کارگاه های  تولیدی و با اشتغالزایی مناسب در سطح شهرستان مبدل گردد .

 

هفته دولت و سالروز اسوه های خدمت ، شهیدان رجائی و باهنر گرامی باد .