نسخه آزمایشی
Menuقوانين ومقررات ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي

 

قوانين ومقررات ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي

 

هر فرد ايراني جهت ازدواج با اتباع خارجي بايستي براساس ضوابط و قوانين شرعي وقانوني عمل نمايد.و براي كسب اطلاعات لازم مي تواند به نزديكترين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مراجعه ويا تماس حاصل نمايد.

           

                  قوانين وشرايط ثبت ازدواج بانوان ايراني با مردان خارجي

                                                  (پروانه زناشوئي)

بانوان ايراني قبل از ازدواج با اتباع خارجي علاوه بر رعايت مسائل شرعي و قانوني حتما بايستي مجوز از وزارت كشور ج.ا.ا و نمايندگيهاي ج.ا.ا در خارج از كشور دريافت نماييد.

  مقررات ازدواج:

در اجراي مواد 976 و1060 قانون مدني وبراساس مصوبه شوراي هماهنگي اتباع خارجي و همچنين مواد 2و3 آئين نامه زناشويي شماره 50990مورخ 6/12/1345 هيئت وزيران  براي تشكيل پرونده ازدواجي وصدور پروانه زناشويي بانوان ايراني  با مردان خارجي تا تاريخ 1/7/85 ارائه مدارك مشروحه زير الزاميست : 

1-درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور

2- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر مجرد بودن وي

3- چنا نچه مرد قبلا" ازدواج كرده باشد طلاقنامه وي كه به تصديق سفارت دولت متبوع وي رسيده باشد.

4- طلاقنامه زن در صورتيكه قبلا"ازدواج كرده باشد.

5- گواهي تشرف به دين مبين اسلام از طرف مرد در صورتيكه زن مسلمان باشد.

6- تعهد نامه ثبتي از طرف مرد مبني بر قبول كليه مخارج و نفقه زن در صورت ترك انفاق و يا جدائي.

7- اجازه ولي دختر كه امضاءوي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده باشد .( در صورت فوت پدر گواهي رسمي فوت همراه با اجازه مادر كه به امضاي وي به تصديق يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد در يافت مي گردد. )

8- فتوكپي شناسنامه زوجه از كليه صفحات 2 نسخه

9-فتوكپي كارت ملي زوجه

10- فتوكپي گذرنامه ويا دفتر چه پناهندگي از كليه صفحات

11- عكس 4/3از هر كدام از طرفين 6 قطعه

12- ارئه فيش واريزي مبلغ 105000 ريال به شماره حساب 4001000901001082 بانك ملي بنام خزانه

تذكر: تشكيل پرونده زناشويي بعد از تاريخ 1/7/85 منوط به كسب تكليف ازوزارت كشور مي باشد.      ( فرمهاي پنجگانه شماره 17838/74 مورخه 26/7/90 )

 

 

 

 

 

 

 

                     قوانين وشرايط ثبت ازدواج مردان ايراني بازنان خارجي

                                                (مجوز ثبت ازدواج)

برابر ابلاغيه شماره 21210/74مورخ 13/9/1390 ثبت ازدواج با كارت هويت ممنوع است مگر در شرايط استثنا ءو طبق فرمهاي پنجگانه  وبراساس نامه شماره 17838/74 مورخ 26/7/90وكسب تكليف از اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداریها اقدامات بعدي صورت مي گيرد . 

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده در دفتراموراتباع ومهاجرين خارجي استانداري :

1         - فتوكپي شناسنامه مرد ايراني از كليه صفحات يك نسخه

2       فتوكپي كارت ملي مرد ايراني

3      فتوكپي كارت هويت زن خارجي

4       رضايت نامه محضري پدر زن خارجي

5       6 قطعه عكس 4/3 هر كدام از طرفين

6       فتوکپی پایان خدمت یا معافیت از سربازی مرد ایرانی

تذكر : زنان خارجي داراي گذرنامه متقاضي ثبت ازدواج به پليس مهاجرت وگذرنامه انتظامي استان هدايت مي شوند.

 

           

 

 

           مواد قانون مدني در خصوص ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي:

 

 ماده 1060ق.م

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

 

 

ماده 1061ق.م

دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد. 

 

ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1310 مجلس شوراي ملي ايران:

 مقرر مي گردد هر خارجي كه بدون اجازه دولت با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس تعزيري از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شدادارات دادگستري اعتقاد دارند زن ايراني كه با علم به اين ممنوعيت مبادرت به ازدواج  نمايد معاونت در جرم تلقي مي شود.

 

 

 

                   قابل توجه بانوان ايراني مزدوج با مردان خارجي

 

(( ازدواج مردان خارجي با بانوان ايراني امتيازي براي اقامت و اشتغال مرد خارجي در ايران محسوب نمي گردد.))

 

(( تابعيت كشورهاي افغانستان ،زولاند نو به زن تحميل مي شود.))

  ((تابعيت كشورهاي اسپانيا ،ايتاليا ،بلژيك ،فرانسه،بحرين،سنگال ،عربستان سعودي ،قطر،ويتنام،يونان براساس شرايط آن كشور به زن تحميل مي شود.))