نسخه آزمایشی
Menu
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۱۳ سکونتگاه غیررسمی در استان کرمانشاه وجود دارد
این سکونتگاه ها با بافت فرسوده و بافت قدیمی متفاوت است. گودرزی یادآور شد، ۴۴۰ هزار نفر در استان کرمانشاه در بافت فرسوده باسابقه تاریخی، بافت روستایی و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کرمانشاه رتبه برتر کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری و كنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي را كسب كرد
کرمانشاه رتبه برتر کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری و كنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي را كسب كرد
۰۴ شهریور ۱۳۹۸
گزارش عملكرد دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه
گزارش عملكرد دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه
اخبار (آرشیو)

آخرین مطالب