نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی با تاکید بر مشارکت مردم ،نخبگان و سازمان های مردم نهاد در حل معضلات اجتماعی،نتیجه بخشی ساماندهی کودکان خیابانی را مستلزم ورود...

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی با بیان اینکه روحیه مطالبه گری، مشارکت جویی و پیگیری سمن ها سرمایه ای ارزشمند برای پویایی اجتماعی است تاکید کرد: مدیران و...

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد: حمایت از سمن ها منفعت عمومی را در پی دارد.

فریبرز نجفی مهر در نشست با هیأت اندیشه ورز سازمان های مردم نهاد استان گفت: انسجام و همبستگی میان سمن ها تنها راه دستیابی به خواسته های مدنظر جامعه و تحقق...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با بیان اینکه در شرایط فعلی مشکلات بیماران خاص مضاعف شده است بر همراهی و همکاری خیرین و نهادهای حمایتی برای حل مسائل و مشکلات...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی گفت: که ثمره گفتگوهای کارشناسانه هیأت اندیشه ورز باید در سیاستگذاری ها متبلور شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در جلسه با معتمدین محلات دولت آباد و مهدیه (دره دراز) با اشاره به ظرفیت بزرگانی چون ماموستا مرادی در شهرک دولت آباد و...

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی با تأکید بر پرهیز از سیاسی کاری در پرداخت به عفاف و حجاب در جامعه گفت: جوانان امروز هم به مانند نسل گذشته پای دین و اعتقاد...

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر تقویت روحیه مطالبه گری در سمن ها گفت: سازمان های مردم نهاد برای مطالبه گری نباید واهمه داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در اولین نشست اعضای کمیته حقوقی سازمان های مردم نهاد استان که به میزبانی موسسه امدادگران عاشورا تشکیل شده بود، اظهار...