نسخه آزمایشی
Menu

نشست مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با هیأت اندیشه ورز سازمان های مردم نهاد استان روز چهارشنبه مورخ 99/9/26 در سرسرای تدبیر استانداری برگزار شد.

بی مهری برخی مدیران به سمن ها، مشارکت های اجتماعی را کمرنگ می نماید.


در این جلسه اعضای هیأت اندیشه ورز ضمن تحلیل شرایط جامعه در پاندمی کرونا بخصوص وضعیت مناطق حاشیه نشین، اقدامات سمن ها را در دو هفته محدودیت های اخیر برای یاری رساندن به مردم، تشریح نمودند.

نشست مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با هیأت اندیشه ورز سازمان های مردم نهاد استان روز چهارشنبه مورخ 99/9/26 در سرسرای تدبیر استانداری برگزار شد.

در این جلسه اعضای هیأت اندیشه ورز ضمن تحلیل شرایط جامعه در پاندمی کرونا بخصوص وضعیت مناطق حاشیه نشین، اقدامات سمن ها را در دو هفته محدودیت های اخیر برای یاری رساندن به مردم، تشریح نمودند.

سپس مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با قدردانی از تلاش ها و زحمات گمنامانه سازمان های مردم نهاد که داوطلبانه در مواجهه با ویروس کرونا و همچنین در سایر عرصه ها خدمت می نمایند، اظهار داشت: متأسفانه سمن های استان در بخشی از حوزه ها با بی مهری مدیران مواجه میشوند و با اینکه توصیه کارگزاران نظام و مدیران ارشد استان، توجه ویژه به توانمندیها و پتانسیل های جوانان حاضر در تشکل های مدنی می باشد اما دیده می شود بعضی مدیران که در حرف، مدام از جوانان و نهادهای مدنی سخن میرانند، در عمل به این ارکان اصلی توسعه، بی توجه می باشند. نجفی مهر در پایان گفت: صداوسیما، رسانه ها و خبرگزاریها در بازتاب تلاشهای سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف، اهتمام ورزند تا فرهنگ مشارکت و مسئولیت پذیری در جامعه نهادینه گردد و همدلی میان اقشار گوناگون جامعه در مقابله با کرونا مضاعف شود.