نسخه آزمایشی
Menu

حامي كتابخانه هاي عمومي براي بهبود فضاي كتابخواني هستيم

حامي كتابخانه هاي عمومي براي بهبود فضاي كتابخواني هستيم


معاون سياسي و امنيتي استانداري گفت: ما در استانداري حامي و همراه كتابخانه هاي عمومي براي بهبود شرايط و فضاي كتابخواني در استان هستيم.

معاون سياسي و امنيتي استانداري گفت: ما در استانداري حامي و همراه كتابخانه هاي عمومي براي بهبود شرايط و فضاي كتابخواني در استان هستيم.

به گزارش واحد خبر اداره كل روابط عمومي و اور بين الملل استانداري؛ محمدابراهیم الهی تبار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان گفت: باید از تمام منابع و ظرفیت ها در راستای توسعه و ساخت کتابخانه های عمومی استفاده کنیم.

وی افزود: باید همه روش ها از قبیل افزایش اعضا و تعداد منابع کتابخانه های عمومی و سایر موارد که موجب افزایش سرانه مطالعه شده به کار گرفته شود.

الهي تباراز روالی که برای تدوین سند چشم انداز برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده ابراز خرسندی کرد و گفت: این روند خوب است ولی بهتر است در تدوین این سند، ظرفیت‌های ادارات و ارگان های دولتی و خصوصی، مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای توسعه، ساخت و اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه های عمومی مدنظر قرار گرفته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداري با تاکید بر روند ساخت و تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه، تصریح کرد: نیاز است برای پیشرفت و بهبود شرایط استان، برنامه ریزی درست و منسجمی در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری فرهنگی تدوین شود و ما نیز در استانداری سعی داریم که حامی و همراه کتابخانه های عمومی در جهت رسیدن به این امر مهم باشیم.

جعفر همتی مشاور عالی استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه بر ضرورت پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از محل منابع درآمدی شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: شهرداری ها باید نیم درصد از درآمد سالیانه خود را به حساب کتابخانه های عمومی واریز کنند.