نسخه آزمایشی
Menu

فراخوان ايجاد دفاتر تسهيلگري

فراخوان دفاتر تسهيلگري


فراخوان ايجاد دفاتر تسهيلگري

فراخوان ايجاد دفاتر تسهيلگري 

 

قابل توجه شركت ها ومشاورين محترم (استان كرمانشاه) داراي صلاحيتهاي : 1)مطالعات اقتصادي و اجتماعي2)بافتهاي فرسوده و سكونت گاههاي غير رسمي3)شهرسازي

     به اطلاع مي رساند دفتر امور اجتماعي وفرهنگي استانداري كرمانشاه با هدف شناسايي و توسعه خدمات اجتماعي در محلات و سكونت گاه هاي غير رسمي استان براساس دستورالعمل سازمان اموراجتماعي كشور  درنظر دارد 4 دفتر تسهيل گري و توسعه محلات و سكونت گاههاي غير رسمي را در شهرستانهاي كرمانشاه (1دفتر) ، اسلام آبادغرب(2دفتر) و هرسين(1دفتر) را ازطريق فراخوان  و انجام مصاحبه  حضوري بمدت يك سال واگذار نمايد. مقتضي است شركت هاي واجد شرايط براساس دستورالعمل پيوست ازمورخ 25/10/1397 لغايت 01/11/1397 درخواست همكاري خود را به همراه اطلاعات كامل و رزومه فعاليت به دفتر امور اجتماعي وفرهنگي استانداري كرمانشاه تحويل نمايند.

بديهي است زمان مصاحبه متعاقبا" توسط شركت مشاور مادر سازمان امور اجتماعي كشور پس از دريافت اطلاعات به شركت كنندگان اعلام خواهد شد.

 

 

*دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه*