نسخه آزمایشی
Menu

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی: از هفته آینده خدمات همگانی سلامت روان و مراقبت های اجتماعی در کرمانشاه وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی: از هفته آینده خدمات همگانی سلامت روان و مراقبت های اجتماعی در کرمانشاه وارد فاز عملیاتی خواهد شد.


فریبرز نجفی مهر روز پنجشنبه مورخ 19/9/99 از مرکز خدمات جامع شهری جعفرآباد که طرح الگوی سامان در این مرکز استقرار یافته است، بازدید و روند اجرایی شدن این طرح را مورد ارزیابی قرار داد.

فریبرز نجفی مهر روز پنجشنبه مورخ 19/9/99 از مرکز خدمات جامع شهری جعفرآباد که طرح الگوی سامان در این مرکز استقرار یافته است، بازدید و روند اجرایی شدن این طرح را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید که نمایندگان فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی بعنوان شرکای این طرح حضور داشتند، فریبرز نجفی مهر از نزدیک بخش های اختصاص یافته به اجرای الگوی یادشده را مورد بررسی قرار داد.

وی الگوی سامان را یکی از مترقی ترین طرح هایی دانست که ضمن غربالگری افراد دارای اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و پرخاشگری، مداخلات درمانی آنها را نیز از طریق ارجاع به پزشکان و متخصصان پیگیری می نماید. نجفی مهر در پایان با قدردانی از زحمات مدافعین سلامت در دانشگاه علوم پزشکی، اظهار امیدواری کرد که با همکاری بین بخشی و انسجام مناسب، این طرح بتواند در افزایش سلامت روانی جامعه و کاهش پدیده هایی همچون خودکشی موثر باشد.