نسخه آزمایشی
Menu

کاهش آسیب های اجتماعی با کار فوق العاده مدیران و افزایش مشارکت های عمومی حاصل می شود

کاهش آسیب های اجتماعی با کار فوق العاده مدیران و افزایش مشارکت های عمومی حاصل می شود


جلسه بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی به ریاست مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.

جلسه بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی به ریاست مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.

در این نشست فریبرز نجفی مهر اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب برای کاهش آسیب های اجتماعی از همه مدیران کار فوق العاده خواسته اند، انتظار مردم از دستگاههای تخصصی، عملیاتی نمودن وظایف تعیین شده در طرح تقسیم کار ملی برای مقابله با این آسیب ها می باشد.

وی ادامه داد: در سال 95 پس از ورود رهبری به موضوع آسیب ها ، شورای اجتماعی کشور با تهیه طرح تقسیم کار ملی و ابلاغ آن به همه استانها، برای هر یک از آسیب های اجتماعی یکی از دستگاههای تخصصی را بعنوان متولی اقدامات ویژه به منظور کنترل و کاهش آنها تعیین نمود تا با همراهی سازمانهای همکار، مبادرت به طراحی و اجرای برنامه های دقیق و عالمانه جهت مقابله با این معضلات نمایند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی گفت: بدون شک همه دستگاههای مرتبط زحمات زیادی را در این مسیر متحمل شده اند و فعالیت های بسیاری انجام داده اند اما به دلیل پراکنده کاری و جزیره ای کار کردن آنها، اکنون در برخی حوزه ها شاهد وضعیت نامناسبی هستیم.

نجفی مهر در پایان با اشاره به مصوبات این جلسه، تأثیر رسانه ها،سازمان های مردم نهاد و معتمدین جامعه برای حل مسائل اجتماعی را مورد تأیید قرار داد و از دستگاههای تخصصی مانند بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی،دستگاههای فرهنگی،آموزش و پرورش و ... خواست با فعال نمودن کمیته های مربوطه، برای آسیب های اجتماعی اولویت دار مانند طلاق،خودکشی،اعتیاد،حاشیه نشینی و ... تدابیر ویژه ای اتخاذ و شهرستان هایی که وضعیت حادتری دارند در اولویت اقدامات فوق العاده خویش قرار دهند.