نسخه آزمایشی
Menuدرخواست صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد

درخواست صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد

تذكرات مهم

1-شما از اين صفحه مي‌توانيد تاسيس سازماني مردم نهاد در گستره فعاليت ملي، استاني، شهرستاني را درخواست نماييد.
2- پيشنهاد مي شود به منظور كاهش زمان ارائه درخواست تاسيس تا مرحله معرفي به ثبت شركتها، درخواست تاسيس از سوي حداقل 9 نفر ارائه گردد تا پس از طي مراحل اداري و به هنگام تعيين مديران نياز به صرف زمان مجدد براي استعلام درباره افراد معرفي شده جديد نبوده و تمامي استعلام ها به يك باره در بدو امر انجام پذيرد.

3- تقاضاهاي مرتبط با انجمن هاي مقيم مانند شيرازيهاي مقيم مركز يا مشابه آن قابل طرح در هيات نظارت كشور نيست  و حسب تصميم مؤسسين بايد گزينه مناسب در فرم الكترونيكي درخواست متناسب با گستره جغرافيايي فعاليت و مرجع رسيدگي مشخص شود.

4-تقاضاهاي تأسيس مؤسسات خيريه ملي و استاني نيازمند حضور حداقل دو نفر از خيرين ملي ويا استاني مي باشد كه براي احراز صلاحيت لازم است مدارك مثبته در بخش " نام كامل موسسين با ذكر آخرين مدرك و رشته تحصيلي"    به هنگام تكميل فرم درخواست صدور پروانه اجمالاپس از نام افراد مورد نظر، ذكر شده و به هنگام ارائه مدارك، اصل مدارك ارائه شود.

5-  در صورتيكه متقاضي تاسيس سازمان مردم نهاد با موضوع فعاليت انجمن دوستي هستيد
اينجا را كليك كنيد.

6- به درخواستهاي حاوي اطلاعات ناقص و يا نامفهوم رسيدگي نمي‌‌شود.

7- اگر به هنگام ورود اطلاعات ارتباط شما به هر علتي با سايت قطع شد، مراحل انجام داده را مجددا از ابتدا آغاز نماييد.

8- در تمامي مراحل در صورتي كه لينك مربوطه باز نشد و صفحه سفيدي به نمايش درآمد، از كليد F5 براي بازنمايش صفحه استفاده نماييد.
توصيه مي‌شود پيش از ارسال درخواست خود براي تاسيس سازماني مردم نهاد آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهادرا مطالعه نماييد 

  ضمنا به اطلاع مي رساند براي صدور پروانه تاسيس سازمان مردم نهاد، مراحل اداري ذيل سپري مي‌شود: 
تكميل فرم الكترونيكي تقاضانامه تاسيس به منظور بررسي شرح فعاليت و اهداف بيان شده در فرم با مفاد آيين نامه اجرايي؛
  در صورت تاييد تقاضاي تاسيس سمن،پس از تكميل فرم مشخصات فردي موسسين و ارسال اساسنامه پيشنهادي از طريق همين پايگاه اطلاع رساني ازنماينده معرفي شده براي تكميل پرونده و طي آخرين مراحل اداري دعوت به عمل مي‌آيد .
همراه داشتن معرفي نامه امضا شده از سوي كليه اعضاي موسس براي نماينده الزاميست. در اين مرحله، با وارد كردن شماره پيگيري در صفحه مربوطة در همين پايگاه اطلاع‌رساني، پيغام دعوت را خواهيد ديد
  پس از تشكيل پرونده  و انجام استعلامات امنيتي ،انتظامي و همچنين اخذ نظر مراجع تخصصي ذيربط نسبت به صلاحيت تخصصي افراد و اساسنامه پيشنهادي پرونده به هيات نظارت بر تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد به منظور بررسي و صدور راي ارسال خواهد شد

  در صورت مثبت بودن نظر هيات نظارت، هيات موسس بايد نسبت به برگزاري مجمع عمومي موسس اقدام و صورتجلسه‌اي تنظيم نموده كه در آن به دو موضوع ذيل رسيدگي و نتيجه به امضاي اعضاي موسس رسيده باشد.
  الف) تصويب طرح اساسنامه كه متن تمامي صفحات آن به امضاي اعضاي موسس رسيده باشد.
   ب) تعيين هيات مديره و بازرسان    
  نامه معرفي به اداره كل ثبت شركتهاي غير تجاري صادر كه پس از دريافت پاسخ از سوي اداره كل ياد شده، پروانه فعاليت صادر و تحويل مي شود