نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

1-برنامه‌ریزی در راستای شناسایي خصوصيات فرهنگي و اجتماعي استان و ارتقاء سطح شاخص‌هاي مربوطه.

2-نظارت بر اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ امور اجتماعی و فرهنگی استان.

3-برنامه‌ریزی به منظور اتخاذ تصمیمات کاربردی برای کنترل انحرافات، پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی از طریق کارگروه‌ فرهنگی- اجتماعی و ستاد فرهنگی- اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان.

4-نظارت بر انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه ‌اجتماعی استان و سایر دبیرخانه‌های مرتبط.

5- برنامه‌ريزي به منظور افزايش مشارکت اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و عام‌المنفعه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و اشخاص مؤثر در حوزه اجتماعی و فرهنگی.

6-برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان.

7-برنامه‌ریزی در راستای ساده‌سازي و تسهيل روند صدور پروانه فعاليت براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد.

8-برنامه‌ريزي به منظور توانمندسازي سازمانهاي مردم‌نهاد استان و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه، مطابق با قوانين و مقررات با همكاري فرمانداران و واحدهاي استاني دستگاه‌هاي ذيربط.

9-برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه عملیاتی سالانه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان در راستای جهت‌دهی به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و کاهش موازی‌کاری در بین دستگاه‌ها و نظارت بر نحوه اجرای آن.

10-نظارت مستمر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد وفق قوانین و مقررات با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذیربط و فرمانداران.

11-نظارت بر نحوه رسیدگی به‌ گزارش‌ها و درخواست‌ها و شکایت‌های واصله ‌مربوط به ‌سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری مراجع قانونی.

12-برنامه‌ريزي به منظورارتقاء امنیت اجتماعی، فرهنگ عفاف و حجاب، صیانت ازحقوق شهروندي و رضايت عمومي، ارتقاء فرهنگ قانونمداری، با تأکید بر باورها و ارزشهای دینی، قومی و محلی.

13-انجام هماهنگي لازم با دستگاهها و نهادهای فرهنگی متولی به منظور پیشگیری آسیب‌های اجتماعی استان.

14-برنامه‌ریزی برای ارتقاء نشاط اجتماعی، رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی از طریق دستگاههای اجرایی و سازمان های مردم‌نهاد در سطح استان.

15-برنامه‌ریزی در جهت غنی سازی اوقات فراغت اقشار مختلف به ویژه‌ جوانان و نوجوانان و نظارت بر اقدامات واحدهای استانی دستگاه‌های متولی.

16-بستر سازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارايه آموزشهاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، ‌تفويض اختيار.

17-شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.

18-ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.

کارشناس هماهنگی و پیگیری

الف: ارتباطات

1-تنظيم فهرست متقاضيان ملاقات با مدير مربوط و تعيين ساعات ملاقات براي آنها.

2-تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هايي كه در دفتر مدير مربوطه تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه.

3-پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجام در خواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه انجام تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذي ربط امكان پذير است.

ب:پيگيري ها

1-پيگيري امور ارجاعي از سوي مدير و ارايه گزارش لازم به ايشان.

2-تهيه گزارش لازم در زمينه فعاليت‌هاي حوزه مربوط و ارايه آن به مدير مربوطه.

3-خلاصه نمودن گزارش‌هاي واصله و ارايه آن براي مطالعه مدير مربوط.

4-آماده كردن سوابق و پرونده‌هاي مربوط به كميسيون و جلسات و سمينارها براي اطلاع و مطالعه قبلي مدير مربوطه.

5-ابلاغ دستورات صادره مدير مربوط به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده  و درصورت لزوم پيگيري آن‌ها.

ج:امور عمومي و جاري

1-انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط در محل مخصوص.

2-دريافت نامه ها، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جريان آنها در رايانه يا دفاتر مربوط.

3-تفكيك و توزيع نامه ها، گزارش ها و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوط از طريق عين مكاتبات يا به صورت مجازي و مكاتبات بدون كاغذ.

4- استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن، دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي، دورنگار و ... .

5-تهيه گزارش هاي مورد نياز مدير مربوطه حسب مورد.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی

1-هماهنگی لازم برای بررسی و شناسایی مسائل، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی استان از طریق دستگاه‌های ذیربط.

2-شناسايي  اولویت‌ها در زمینه مشکلات اجتماعی بر مبنای بررسی‌های کارشناسی بعمل آمده و انجام پیگیری‌های لازم.

3-ارائه طرح‌های کاربردی در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي در شوراها و کارگروههای ذيربط.

4-پیگیری اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ امور اجتماعی و فرهنگی استان.

5-هماهنگی به منظور اتخاذ تصمیمات لازم برای کنترل انحرافات و ناهنجاری‌های اجتماعی از طریق کارگروه‌ فرهنگی، اجتماعی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی استان و ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان.

6-هماهنگی در زمینه انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه اجتماعی استان و ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان.

7-بررسي و مطالعه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف استان به ‌منظور ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم.

8-نظارت بر وضعيت اماكن عمومي استان به‌ منظور بهبود شرايط و رسيدگي به‌ مشكلات با همكاري دستگاه‌هاي ذیربط.

9-ارائه برنامه و راهکار به منظور افزایش مشاركت مردم استان در امور اجتماعي و فرهنگی.

10-هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فرمانداری‌های تابعه در راستای ترويج نظم و انضباط و ارتقاء امنيت اجتماعي، ارتقاي فرهنگ قانون‌مداري و صيانت از حقوق شهروندي و رضايت عمومي.

11-فراهم‌آوردن زمينه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و صيانت از ارزش‌هاي اخلاقي.

12-فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم در جهت ارتقاي وحدت و همبستگي ملي و هويت ايراني اسلامي با تأكيد بر باورها و ارزش‌هاي ديني قومي و محلي.

13-انجام هماهنگي‌هاي لازم به منظور  ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي مناطق ويژه اجتماعي و سكونت‌گاههاي غيررسمي.

14-رسیدگی به‌ گزارش‌ها و درخواست‌ها و شکایت‌های واصله ‌مربوط به ‌سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری مراجع قانونی.

15-ارائه مشاوره به مديركل.

16-سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي كليه امور و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد ضروري

17-مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشهاي لازم، بيان نظرات كارشناسي، شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

18-تقسيم كار و نظارت برانجام وظايف محوله به كاركنان و ارائه راهنمايي هاي لازم به آنان.‏

19-انجام ساير امور محوله از سوي مدير در صورت عدم حضور ايشان.

 

کارشناس امور اجتماعی (امور آسیب های اجتماعی نوپدید و سلامت اجتماعی)

1-جمع‌آوري و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی استان و شناسایی آسیب‌های اجتماعی نوپدید و ارایه راه حل‌های لازم به منظور دستیابی به سلامت اجتماعی.

2-جمع‌آوري و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه آسیب‌ها و جرايم اجتماعی نوپدید در سطح استان با همكاري سایر دستگاه‌های و سازمان‌هاي ذيربط.

3-انجام امور مربوط به دبیرخانه کارگروه اجتماعی و فرهنگی و برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات.

4-پیگیری امور مربوط به کمیته ساماندهی متکدیان، کمیته پیشگیری و مبارزه با مصرف مشروبات الکلی، کمیته بیماران خاص و سایر کمیته‌های تخصصی ذیربط.

5-هماهنگي و ارائه پیشنهادات كارشناسي در راستاي غنای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دستگاه‌های اجرایی استان.

6-ارايه گزارش كارشناسي از عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعي.

7-هماهنگی و همکاری با مراکز پژوهشی استان در زمینه بررسي و يافتن راه‌حل براي مسائل اجتماعي و فرهنگي.

8-هماهنگی با کارشناسان فرمانداری‌ها در انجام امور محوله.

9-بررسی لازم برای شناخت و بهبود زمینه های مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی و پیشنهاد راه کارهای مناسب به مافوق.

10-همکاری در تهیه برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت بخش‌های مربوطه و هماهنگی با سایر واحدها در زمینه تدوین برنامه‌های توسعه استان.

11-تهیه گزارش‌های مورد نياز به منظور تنظیم بودجه در چارچوب اهداف، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب.

12-پیگیری و جمع‌بندی گزارش عملکرد اجتماعی و فرهنگی واحدهای ستادی و فرمانداریها و ساير دستگاههای اجرایی ذیربط.

13-هماهنگی برای اجرای برنامه های فرهنگی و مناسبت‌های مهم سال در دستگاههای اجرایی و ارایه پیشنهادات لازم.

14-پیگیری اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در زمینه مسايل اجتماعی و فرهنگی.

15-پیگیری اجرای مصوبات شورای اجتماعی کشور.

16-بررسي، شناسايي و تعيين اولويت‌هاي مسايل اجتماعي و عوامل ايجاد ناهنجاريها و آفات اجتماعي به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در جهت كنترل آسيبها و ارتقاء سلامت جامعه با همكاري دستگاههاي ذيربط.

17-دستيابي به آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه اجتماعي با همكاري دستگاههاي ذيربط و پردازش و تجزيه و تحليل آن به منظور ارائه گزارشهاي لازم براي مسئولين ذيربط و ايجاد اطلس اجتماعي در پايگاه داده هاي اجتماعي.

18-انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء سرمايه اجتماعي با دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي و تخصصي در زمينه توسعه انساني و توسعه پايدار، با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي.

19-مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

20-انجام ساير امور محوله وفق مقررات.

کارشناس امور اجتماعی (امور ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی)

1-پیگیری امور مربوط به کمیته ساماندهی امور اجتماعی، فرهنگي و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی و سکونت‌گاههای غیر رسمی.

2-پیگیری امور مربوط به کمیته بیماران خاص، کمیسیون ارتقاء امنیتی اجتماعی و اخلاقی و کمیته ارتقاء اجتماعی، فرهنگی و سلامت (ذیل ستاد بازآفرینی پایدار شهری).

3-پیگیری امور مربوط به ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی.

4-رصد و پیگیری میزان پیشرفت ساماندهی مناطق حاشیه نشین و ارايه گزارش‌هاي لازم به مقام مافوق.

5-مطالعه، بررسي و همكاري در خصوص طرح های تحقیقاتی مناطق حاشیه نشین.

6-ارتباط سازنده و موثر با دستگاههای اجرایی متولی ساماندهی سکونت‌گاههای غیررسمی.

7-پيگيري امور مربوط به اجراي قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حاشيه‌نشيني و سكونت‌گاه‌هاي غيرمجاز استان.

8-هماهنگي و همكاري با شوراها، كارگروه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه كاهش مسايل و آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي اجتماعي و فرهنگي سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي و نقاط حاشيه نشين.

9-هماهنگي براي جلب مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و توانمدسازي ساكنان مناطق حاشيه‌نشين و سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي.

10-انجام بررسي‌ها و مطالعات لازم در اجراي برنامه‌هاي مرتبط با بهبود وضعيت مناطق حاشيه‌نشين.

11-مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

12-انجام ساير امور محوله وفق مقررات.

کارشناس امور اجتماعی (توسعه و نشاط اجتماعی)

1-مطالعه، بررسي و ارايه پيشنهادات كارشناسي در راستاي افزایش و توسعه نشاط اجتماعی.

2-مطالعه، بررسي و ارايه پيشنهادات كارشناسي جهت بکارگیری از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد در موضوع  نشاط اجتماعی جوانان.

3-برنامه ریزی و مطالعه در فراهم آوردن زمینه های لازم در جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نشاط و رضایت عمومی با همكاري دستگاههای اجرایی و سازمان های مردم‌نهاد در استان.

4-انجام مطالعات لازم به منظور زمينه‌سازي براي ارتقاء وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی با تأکید بر باورها و ارزش دینی بومی و محلی.

5-بررسی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقشار و گروه‌های مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشی و روش‌های کاربردی ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه.

6-شناسایی مشکلات اجرایی برنامه‌های اجتماعی و رفاهی و انعکاس آنها به مقام مافوق.

7-همکاری در تهیه و تعیین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بخش‌های مربوطه و هماهنگی با سایر واحدها در زمینه تدوین برنامه‌های توسعه نشاط اجتماعی در استان.

8-پیگیری مراحل اجرای طرحهای اثرگذار بر توسعه و افزایش نشاط اجتماعی در استان.

9-مطالعه و بررسي به منظور بهره‌گیری از متون دینی در راستای توسعه و افزایش نشاط اجتماعی.

10-برگزاری اتاق فکر طرح نشاط اجتماعی در استان و ارائه پيش‌نويس طرح‌هاي مرتبط با افزايش نشاط اجتماعي با همكاري ساير دستگاههای اجرایی استان.

11-انجام مطالعات لازم به منظور شناسايي چالش‌هاي موجود در مسير ارتقا سطح نشاط اجتماعي در استان.

12-پيگيري و ارايه گزارش از حسن اجرای طرحهای پیشنهادی افزایش نشاط اجتماعی در سطح ادارات استان.

13-پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امورجوانان و اوقات فراغت و ازدواج جوانان در سطح استان.

14-پيگيري و ارايه گزارش از عملکرد طرح توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی استان.

15-هماهنگی برای برگزاری جلسات، جشنواره ها و همایش های فرهنگی، هنری، ورزشی و... در استان.

16-برنامه‌ریزی برای ایجاد و افزایش فضاهای سالم و امن و با نشاط در سطح استان.

17-پیگیری مصوبات کارگروه‌های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در حوزه توسعه و نشاط اجتماعی.

18-پیگیری امور مربوط به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی.

19-انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء سطح برنامه‌هاي آموزش حقوق شهروندي.

20-پيگيري و ترويج برنامه هاي آموزش حقوق شهروندي از طريق تبليغات شهري.

21-بررسي روش‌هاي فعالسازي هياتهاي مذهبي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم خانواده، استفاده از فضاي مجازي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنيان خانواده.

22-بررسي سياستها، راهبردها و اقدامات انجام شده در زمينه برقراري امنيت اجتماعي و احقاق حقوق شهروندي و پيشنهاد برنامه به مراجع تصميم گير در راستاي ارتقاء موارد ذكرشده.

23-مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

24-انجام ساير امور محوله وفق مقررات.

کارشناس امور اجتماعی (امور ساماندهی سواحل و دريا)

1-پيگيري برنامه هاي تحصيل و آزادسازي حريم 60 متر سواحل استان.

2-جمع‌آوري اطلاعات به منظور ارايه طرح‌هاي بهسازي و شنا و ارايه پيشنهادات كارشناسي.

3-انجام هماهنگي و پيگيري امور مربوط به رفع موانع فعاليت‌هاي بخش غير دولتي و همچنين طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با ساماندهي سواحل.

4-ارايه پيشنهادهاي كارشناسي در خصوص درآمدزايي طرح‌هاي ساحلي با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذيربط.

5-مطالعه و بررسي سياست‌هاي اجتماعي و فرهنگي ساماندهي سواحل و زمينه‌سازي جهت اجراي آن.

6-هماهنگي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي متولي در محدوده طرح هاي ساحلي به ويژه مناطق حادثه‌خيز آن.

7-مستندسازي و تهيه گزارش‌هاي مصور از وضعيت سواحل و ارايه گزارشات كارشناسي به مقام مافوق.

8-پيگيري و تهيه گزارشات كارشناسي از خدمات عمومي و رفاهي گردشگران شهرهاي ساحلي شامل امور بهداشتي و زيرساخت‌ها.

9-پیگیری اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ امور سواحل و درياي استان.

10-مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

11-انجام ساير امور محوله وفق مقررات.

معاون تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

1-هماهنگی و پیگیری برای اجرایی شدن سیاست‌های اجتماعی دولت با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد.

2-پیگیری و نظارت بر روند صدور پروانه فعاليت براي سازمان هاي مردم‌نهاد و انجام بررسي‌هاي لازم درخصوص صلاحيت هيات موسس و ديگر اركان سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه با همكاري واحدهاي استاني سازمان هاي ذيربط.

3-برنامه‌ريزي به منظور توانمندسازي سازمانهاي مردم‌نهاد استان و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه، مطابق با قوانين و مقررات با همكاري فرمانداران و واحدهاي استاني دستگاه هاي ذيربط.

4-رسیدگی به گزارش‌ها و درخواست‌ها و شکایت‌های واصله ‌مربوط به ‌سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری مراجع قانونی.

5-ارائه ‌راهکارهای تشویقي و ارتقای کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

6-هماهنگی برای ارایه تسهیلات لازم به واحدهای استانی دستگاه‌هاي متولي برای جلب مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی و ارتقای كيفي سازمان‌های مردم‌نهاد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

7-پيشنهاد برنامه‌هاي مؤثر به منظور ارتقاء نشاط اجتماعی، رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی از طریق دستگاههای اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان.

8-هماهنگی جهت افزایش تعامل دستگاههای اجرایی و نهادهای مدنی در اجرای برنامه های اجتماعي.

9-نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه سازمان‌های مردم‌نهاد.

10-زمينه‌سازي به منظور اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد.

11-ارائه مشاوره به مديركل.

12-سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي كليه امور و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد ضروري.

13-مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشهاي لازم، بيان نظرات كارشناسي، شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

14-تقسيم كار و نظارت برانجام وظايف محوله به كاركنان و ارائه راهنمايي هاي لازم به آنان.‏

15-انجام ساير امور محوله از سوي مدير در صورت عدم حضور ايشان.

کارشناس امور سازمانهای مردم‌نهاد

1-بررسی و شناسایی زمینه‌های مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت توسعه فعالیت‌های موثر نهادهای مدنی در استان.

2-بررسی و مطالعه قوانین و مقررات، اسناد برنامه‌ای و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد.

3-بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه اجرای برنامه‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد.

4-انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد در راستای تقویت و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد و رصد مستمر بر فعالیت آنها.

5-بررسي روش‌هاي مشاركت مردم در امور اجتماعي و ارایه ‌راهكارهاي مناسب براي افزايش مشاركت مردمي در استان.

6-انجام امور مربوط به دبیرخانه سازمان‌های مردم‌نهاد.

7-پیگیری و انجام امور مربوط به تأسیس و صدور پروانه برای سازمان‌های مردم‌نهاد در چارچوب قوانین و مقررات.

8-انجام بررسي‌هاي لازم در خصوص هويت هيات موسس و ديگر اركان سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه با همكاري واحدهاي استاني سازمانهاي ذيربط و تنظيم و تكميل پرونده متقاضيان سازمانهاي مردم‌نهاد جهت صدور پروانه تاسيس.

9-بررسی و مطالعه ‌راهکارهای تشویق و ارتقاء کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

10-دريافت و بررسی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد و ارائه نظرات به مقام مافوق.

11-جمع‌بندی و تحلیل گزارش عملکرد واحدهای ستادی و فرمانداری‌ها در ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد.

12-انجام امور مربوط به آموزش و توانمندسازی سازمانهای مردم‌نهاد استان.

13-مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

14-انجام ساير امور محوله وفق مقررات.