نسخه آزمایشی
Menu
قوانین و بخشنامه ها
برنامه‌های ده‌گانه عفاف و حجاب برنامه‌ی اول اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری با موضوع عفاف و حجاب برای کارکنان و خانواده‌های آن‌ها در زمینه‌های: 1) برگزاری...

به استناد مصوبه جلسه 566 مورخ 4/5/84 و تصمیم جلسه 589 مورخ 14/6/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر ارشاد وقت به عنوان مسئول پیگیری و نظارت بر امر گسترش فرهنگ...

مستندات
فهرست نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان کرمانشاه ردیف نام و نام خانوادگی موضوع نخبگی (حوزه‌ی تخصصی) توضیح 1 عبدالله جواری خوشنویس رییس...