نسخه آزمایشی
Menuافتتاح شركت تعاوني صنايع دستي

با حضور رستمی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه شرکت تعاونی روستایی صنایع دستی نقشینه صحنه در روستای سردهلق از توابع بخش مرکزی شهرستان صحنه افتتاح شد.
این شرکت تعاونی با مدیریت خانم ها شاه ابراهیمی و خاموشیان از بانوان کارآفرین در حوزه صنایع دستی ثبت شده است و در حال حاضر تعداد ۳۰ نفر از بانوان روستای سردهلق عضو این تعاونی هستند.