نسخه آزمایشی
Menu

بازديد مديركل امور زنان و خانواده از فعاليت هاي كلنيك مددكاري اجتماعي همراز

بازديد (16)

مديركل امور زنان و خانواده استانداري روز دوشنبه مورخ 97/6/12 از فعاليت هاي كلنيك مددكاري اجتماعي همراز بازديد كرد .

ماندانا جواهري مدير كلنيك مددكاري اجتماعي همراز با بيان اينكه در حال حاضر 4 نفر شاغل در مركز هستند و 240 نفرعضو انجمن مددكاران اجتماعي هستند افزود كلنيك مددكاري اجتماعي همراز درحال حاضر در محلات  دولت آباد، حكمت آباد و جعفرآباد فعاليت مي كند و خدمات آموزشي، مشاوره اي و ... به ساكنين محل ارائه مي دهند و مشكلات آنان را از طريق برگزاري جلسات با ادارات ذيربط  پيگيري  مي نمايد.

 

فهيم مديركل امور زنان و خانواده استانداري كرمانشاه ضمن تقدير از فعاليت هاي انجام گرفته پیشنهاداتي را در راستای عملکرد بهتر ارائه نمود.