نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر

اين جلسه با هدف انجام برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای اجرای هر چه بهتر برنامه های مراسم هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر برگزار شد.

 

رستمی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه در این جلسه گفت : در ایام هفته زن دستگاه های اجرایی برنامه ها و جلسات خود را به سمت پیگیری مطالبات  و مسائل بانوان ببرند و خواستار همکاری دستگاه ها برای برگزاری با شکوه و شایسته و ارایه برنامه های اثربخش در این هفته شد.