نسخه آزمایشی
Menuديدار (1)


ديدار رستمي . مديركل امور زنان وخانواده با بانوان نمازگزارمسجدابوالفضل العباس محله چغاگلان

حضوررستمي مديركل امور زنان وخانواده استانداري دربين بانوان نمازگزارمسجد ابولفضل العباس محله چغاگلان باهدف  بررسي مسائل ومشكلات در حوزه زنان وخانواده  .

دراين ديدار صميمانه رستمي ضمن تشكر ازحضور امام جماعت مسجد ابوالفضل العباس وهماهنگي هاي بعمل آمده ايشان اظهارداشت: مشاغل خانگي بهترين فرصت درتامين امنيت اجتماعي بانوان است بخصوص بانوان سرپرست خانوار. ايشان با اشاره به برخي ازمشكلات وموانع اشتغال براي بانوان خانه دارگفت : مشاغلي چون خياطي - انجام هنرهاي دستي - قالي بافي - گيوه بافي وبسته بندي موادغذايي و... نيازي به گذراندن دوره هاي خاصي ويا تحصيلات عالي ندارد.وقتي بانوان به دورازمحيط هاي پرتنش ودركنار خانواده مشغول به كارشوند مي توانند علاوه برتامين نيازهاي مالي احساس مفيد بودن ومنزلت اجتماعي داشته باشند وبا امنيت شغلي درمحيطي مناسب به كار وفعاليت بپردازنند. درادامه  صادقي رييس هيئت مديره انجمن زنان كارآفرين وبنيادي كارشناس اشتغال اداره كل كارو رفاه اجتماعي درخصوص نحوه كارآفريني و چگونگي دريافت تسهيلات مشاغل خانگي توضيحاتي را مطرح نمودند.