نسخه آزمایشی
Menuديدار (2)


رستمي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري با خانواده شهيدان كرمي و خزل زاده ديدار كرد.

شهيد ابراهيم خزل زاده در تاريخ 15 اسفند سال 1363 در محور گيلانغرب و قصرشيرين به شهادت رسيد و شهيد كريم كرمي در تاريخ 9 دي سال 1357 در سرپل ذهاب به شهادت رسيد.