نسخه آزمایشی
Menuگزارش تصويري (4)


حضور رستمي مديركل امور زنان و خانواده استانداري كرمانشاه در چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي روستائيان و عشار در نمايشگاه بين المللي تهران و دعوت از دكتر نظري پوركيائي مشاور وزيركشور در امور زنان و خانواده به منظور بازديد از غرفه استان كرمانشاهتا انتخابات