نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری دوره های آموزشی ویژه بانوان خانه دار استان کرمانشاه

((خداوند نظام خلقت را برپایه زوحیت آفریده و خانواده را اولین کانون تکامل و تعالی فرد و مبنای جامعه انسانی قرار داده است. ))
 
از آنجا که یک جامعه سالم و موفق متشکل از خانواده های موفقی است که تحت مدیریت مادران تداوم دارد دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با همکاری امور بانوان وزارت کشور در نظر دارد در راستای تقویت و تعالی فرهنگ و تعمیق باورهای دینی بانوان و برای آشنایی زنان با آموزه های حیات بخش قرآن و سیره نبوی (ص) و معرفی الگوی رفتاری به صورت شیوا و با هدف تحکیم بنیان خانواده ،  یک دوره کلاس های آموزشی برگزار نماید .
لذا از بانوان خانه دار علاقمند دعوت می شود برای شرکت در این کلاس ها از اول اردیبهشت جهت ثبت نام به کانون های فرهنگی – اجتماعی بانوان شهرستان ها مراجعه نمایند .
 
                                            امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه