نسخه آزمایشی
Menuواگذاری غرفه به زنان

اطلاعیه
دفتر امورخانواده و بانوان استانداری در نظر دارد در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی غرفه هایی را به صورت یکساله به منظور برگزاری نمایشگاه و فروشگاه تولیدات صنایع دستی خانگی به صورت یکساله در مکان مناسب در سطح شهر کرمانشاه در اختیار بانوان واجد شرایط قرار دهد (اولویت با زنان سرپرست خانوار می باشد) متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تاتاریخ 10/3/911 همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 11 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
کرمانشاه - 22 بهمن خیابان برق- کوی میثم پلاک22- کانون فرهنگی اجتماعی بانوان - شماره تماس 8254727 82335377                                   
                                                             دفتر امور خانواده و بانوان استانداری