نسخه آزمایشی
Menu
دوره آموزشی توسعه محلی ویژه دهیاران توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبایی
دوره آموزشی توسعه محلی ویژه دهیاران توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

دوره آموزشی توسعه محلی ویژه دهیاران توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبایی


کارگاه آموزشی توسعه محلی برگزار شد

دوره آموزشی توسعه محلی ویژه دهیاران توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبایییک دوره آموزش توسعه محلی با رویکرد توسعه روستایی به همت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد. اساتید مدعو از دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تبیین مبانی توسعه روستایی ؛ با تشکیل گروه های مختلف ؛  تدوین و تنظیم برنامه توسعه محلی را به صورت عملی و کارگاهی اجرا نمودند.در این دوره علاوه بر 100 نفر از دهیاران ؛ اعضای سمن های فعال درحوزه توانمند سازی زنان روستایی نیز حضور داشتند.