نسخه آزمایشی
Menu
آموزش هاي حضوري، مكاتبه اي،سفرهاي آموزشي و ...
با عنايت به نامه شماره 17486 مورخ 1397/4/17 جناب آقاي دكتر شيرآوند رئيس محترم مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداريهاي كشور به اطلاع مي...

براساس تقویم آموزشی دوره هاي آموزشي سال 1397 دفتر امور شهری و شوراها دوره آموزشی یک روزه " اصول وفنون مديريت وسرپرستي" برای شهرداران و مدیران شهرداریهای...

براساس تقویم آموزشی دوره هاي آموزشي سال 1397 دفتر امور شهری و شوراها به منظور ارتقاء دانش تخصصی کارشناسان و مسئولین مالی شهرداریها دوره آموزشی " نظارت...