نسخه آزمایشی
Menuاهدای حکم انتصاب شهرداران

روز جمعه ۱۹آبان۱۳۹۶ جلسه ای به ریاست استاندار محترم کرمانشاه و با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه،احکام شهرداران شهرهای صحنه، روانسر، جوانرود، بیستون ،هلشی، نودشه و ازگله اهدا گردید.