نسخه آزمایشی
Menuجناب آقاي سيد علي فتاحيان بعنوان شهردار باينگان معرفي شد.

روز يكشنبه ( 14آبان 1396) طي مراسمي با حضور مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري كه در محل شهرداري باينگان برگزار شد. آقاي سيدعلي فتاحيان به صورت رسمي به عنوان شهردار باينگان معرفي شد.