نسخه آزمایشی
Menuكارگاه ويژه منتخبين شوراهاي اسلامي اسلام آباد غرب . كرندغرب.گيلانغرب.حميل.گهواره و سرمست برگزار شد.

كارگاه يك روزه ويژه منتخبين شوراهاي اسلامي شهرهاي اسلام آبادغرب.حميل. گيلانغرب.سرمست.كرندغرب و گهواره در روز 21مردادماه 1396 در محل فرمانداري شهرستان اسام آبادغرب با حضور فرماندار محترم و كارشناسان دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري برگزار گرديد.