نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

آدرس پستی: کرمانشاه 
 
بلوار شهید کشوری- استانداری کرمانشاه - حوزه معاونت امور عمرانی- طبقه اول دفتر امور شهری و شوراها

کدپستی:  71171-67158

تلفن: 08334222211

فاکس: 08334238850


ايميل : shahri@ksh.ir