نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه ها
خلاصه مصوبات كميسيون ماده 5 استان تاريخ 1397/7/9، 1397/7/30 و 1397/8/28 شهرهاي كرمانشاه، اسلام ‌آبادغرب، سنقر، سرپل ذهاب، روانسر،جوانرود، قصرشيرين، كنگاور،...

اطلاعیه   در ادامه برگزاری دوره آموزشی " فرماندهی تیم عملیاتی " برای  آتش نشانان شهرداری های تابعه استان واحد آتش نشانی شهرداریهای تابعه استان  معرفی...


کارگاه آموزشی فرماندهى تيم عملياتى به مدت 40ساعت برای کارشناسان و مسئولین آتش نشانی شهرداری های تابعه استان؛ اولین جلسه آن روز پنجشنبه- 97/10/20 تشکیل...

کارگاه آموزشی مديريت اسناد ومدارك به مدت 16ساعت برای کارشناسان و مسئولین اداری شهرداری های تابعه استان در روز سه شنبه97/10/18و سه شنبه97/10/25 درمحل مرکز...

کلاس آموزشی مدیریت منابع انسانی به مدت 8ساعت برای شهرداران شهرداری های تابعه استان روز پنجشنبه97/10/20 و پنجشنبه97/10/27 درمحل مرکزعلمی کاربردی همیاری...

کارگاه آموزشی بهسازي سازه هاي آسيب ديده درزلزله به مدت 16ساعت (2 روز ) برای کارشناسان و مسئولین عمران ؛ مقررات ساختمان ؛ شهرداری های تابعه استان در روز...

کارگاه آموزشی قوانين و مقررات اموال دولتي به مدت 16ساعت برای کارشناسان و مسئولین حقوقي و قراردادها شهرداری های تابعه استان روز چهارشنبه97/10/19و چهارشنبه97/10/26...

کارگاه آموزشی یک روزه شهرسازي و مديريت بحران شهري به مدت 8 ساعت برای کارشناسان و مسئولین خدمات شهري شهرداری های تابعه استان روز پنجشنبه مورخ 97/10/20درمحل...

کارگاه آموزشی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برای دبیران کمیسیون ماده صد شهرداریهای تابعه استان طی روزیکشنبه مورخ 97/10/23 ویکشنبه مورخ 97/10/30 در محل...