نسخه آزمایشی
Menu
طرح ها و برنامه ها
شروع عمليات اجرايي قطعه دوم حميل – كرمانشاه واقع در حد فاصل دو استان ایلام و کرمانشاه


با رسیدن راه آهن به کرمانشاه در بهار سال 96 یکی از آرزوهای دیرینه مردم شريف استان در دولت تدبیر و امید محقق گرديد.