نسخه آزمایشی
Menu

شروع عمليات اجرايي تطويل و بهسازي باند و توسعه سطوح پروازي فرودگاه.

بهسازي باند و توسعه سطوح پروازي فرودگاه كرمانشاه:


آغاز عمليات اجرايي تطويل و بهسازي باند و توسعه سطوح پروازي فرودگاه در ارديبهشت ماه 1396.

- شروع عمليات اجرايي تطويل و بهسازي باند و توسعه سطوح پروازي فرودگاه:

آغاز عمليات اجرايي در ارديبهشت ماه 96 و تاريخ افتتاح و بهره‌برداري در سال 97 مي باشد. طرح توسعه شامل بخش‌های مختلف از جمله بهسازی و تطويل باند و تاكسي وي، جاده حفاظتی، زه کشی و هدایت آب‌های سطحی، بهسازی و توسعه اپرون و کلیه عوامل پروازی مي‌باشد؛ اعتبار مورد نياز حدود 1000ميليارد ريال برآورد گرديده است.