نسخه آزمایشی
Menu

در بهار سال 1396 راه آهن به كرمانشاه خواهد رسيد

راه آهن ملاير - كرمانشاه:


با رسیدن راه آهن به کرمانشاه در بهار سال 96 یکی از آرزوهای دیرینه مردم شريف استان در دولت تدبیر و امید محقق گرديد.

با رسیدن راه آهن به کرمانشاه در بهار سال 96 یکی از آرزوهای دیرینه مردم شريف استان در دولت تدبیر و امید محقق گرديد. قطعه کرمانشاه - خسروی نیز به نحوي برنامه ريزي گرديده است كه طي سه سال آینده به اتمام برسد. عمليات اجرايي قطعه اراك - ملاير - كرمانشاه در سال 1380 آغاز گرديد؛ كل طول اين مسير حدود 270 كيلومتر و اعتبار هزينه شده براي آن 12000 ميليارد ريال مي باشد.