نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
آقای خاکسار مدیر صندوق کارآفرینی امید استان صبح روز سه شنبه 97/10/25 در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به درخواست ها و پرسش های...

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی در این مورد گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد این هفته، با حضور آقای خاکسار مدیر صندوق کارآفرینی امید در سامانه...

مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صبح روز پنجشنبه 97/10/20 در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به درخواست ها و...

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی در این مورد گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، با حضور مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه...

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در این مورد گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، با حضور دکتر قادری مدیر کل بهزیستی...

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری كرمانشاه گفت: مديريت امور شعب بانك ملي استان روز سه شنبه درمرکز سامد پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم...

مهندس سالاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری صبح روز شنبه 97/10/08 در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به درخواست ها و پرسش...

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در این مورد گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، با حضور مهندس سالاری معاون هماهنگی...

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت: فردا دوشنبه مدیر کل جهاد کشاورزی استان، درمرکز سامد پاسخگوی مسائل و مشكلات مردم شريف کرمانشاه...

مهندس بازوند-استاندار کرمانشاه صبح روز شنبه 1 دی 97 در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به درخواست ها و پرسش های مردم شریف استان...