نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

ارتباط با ما

آدرس ایمیل : info@ksh-bazresi.ir

آدرس پستی : چهار راه گلستان ، انتهای بلوار شهید اجاقی ، جنب ایران خودرو

کد پستی : 6714765987

تلفن تماس با دفتر :  38450352 - 38450353 

دورنگار : 38450351

تلفن ارتباطات مردمی و ملاقات با استاندار : 38450356

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) : تلفن 111