نسخه آزمایشی
Menu

به رياست مهندس رحيمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

جلسه ساماندهي مجتمع پرورش ماهي ريجاب برگزار شد

صبح يك شنبه جلسه ساماندهي مجتمع پرورش ماهي ريجاب به رياست مهندس رحيمي معاون هماهنگي امور قتصادي و توسعه منابع استاندراي كرمانشاه؛ برگزار شد.

در ابتداي جلسه گزارشي از وضعيت پروژه توسط مديران كل شيلات و دامپزشكي استان ارائه شد كه در همين رابطه معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استاندراي  بر رعايت موازين بهداشتي توسط شيلات و كنترل موارد بهداشتي توسط دامپزشكي تاكيد نمودند.

مهندس رحيمي اظهار داشت: حفظ  ذخائر و منابع و ملزومات گردشگري و زيست محيطي منطقه در كنار توليد پايدار از اهميت بالايي برخودار است.

وي بر پايش و مراقبت روزانه از مزارع پرورش ماهي تاكيد نمود.