نسخه آزمایشی
Menuحضور مديران اقتصادي استان در کنسول گری جمهوری عراق به منظور عرض تسلیت درگذشت جناب آقای طالبانی

 جناب آقای مهندس رحیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع؛ مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری و رئیس اطاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان به منظور عرض تسلیت درگذشت جناب آقای طالبانی رئیس جمهور فقید کشور عراق و ادای احترام به این شخصیت ملی که از ارکان مهم انسجام و یکپارچگی تمامیت ارضی کشور عراق بود؛ در کنسول گری جمهوری عراق در کرمانشاه حاضر شدند.