نسخه آزمایشی
Menu

باحضور معاون امور صنايع وزارت صنعت؛ معدن و تجارت برگزار مي گردد

صد و بيست و دومين كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد

عصر امروز صد و بيست و دومين كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد باحضور معاون امور صنايع وزارت صنعت؛ معدن و تجارت برگزار مي گردد. موضوع  عملكرد استان در طرح رونق توليد و مشكلات موجود در اين جلسه بررسي مي گردد.