نسخه آزمایشی
Menuفراخوان عمومي شماره 1-97 دعوت از متقاضيان سرمايه گذاري در مجتمع هاي كشاورزي گلخانه اي و شيلاتي

از آنجا كه ايجاد شهرك هاي گلخانه اي از جمله طرح هاي مهم اقتصاد مقاومتي كشور مي باشد و در استان كرمانشاه مجتمع دشت ذهاب به مساحت 393000 متر مربع واقع در شهرستان سرپل ذهاب و مجتمع قروتك به مساحت 250000 مترمربع در شهرستان گيلانغرب آماده پذيرش سرمايه گذاران مي باشد؛ لذا از متقاضيان سرمايه گذاري در اين مجتمع ها درخواست مي گردد از مورخ 1397/2/4 لغايت 1397/2/18  با مراجعه به سايت www.apcp.ir فرم ثبت نام را دريافت و پس از تكميل با همراه داشتن مدارك مورد نياز به مديريت شركت شهرك هاي كشاورزي استان مراجعه نمايند.