نسخه آزمایشی
Menu

همزمان با هفته جهاد کشاورزي

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه از مزارع پروژه ارتقاء امنیت غذایی ایران-ایکاردا بازديد كرد

 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در هفته جهاد كشاورزي از مزارع پروژه ارتقاء امنیت غذایی ایران-ایکاردا بازديد كرد.

بنابر گزارش معاون امور بهیود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در خلال اين بازديد؛ سطح قابل برداشت کلزا در سال زراعی جاری حدود ۴۰۰۰ هکتار است که نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است. در راستای ارتقاء ضریب خوداتکائی دانه‌های روغنی اقدامات مناسبی انجام داده که پاره ای از آنها بدین شرح است: توزیع بذور هیبرید خارجی و آزادگرده‌افشان ایرانی با اختصاص یارانه، توزیع ۳۰ دستگاه ریزدانه‌کار یارانه‌دار، بیمه رایگان مزارع کلزا، توزیع ۱۰ دستگاه هد برداشت کمباین ویژه برداشت کلزا، برنامه‌ریزی جهت بازدید هزاران نفر از زارعین استان از مزارع پایلوت، اختصاص اعتبار به شهرستان ها جهت استقرار کندوهای زنبور عسل در جوار مزارع کلزا جهت افزایش عملکرد.

در این بازدید مهندس رحيمي کنترل به موقع علف های هرز مزارع را امري مهم و اطلاع رسانی در این خصوص توسط سازمان جهاد کشاورزی را از وظايف اساسي اين سازمان برشمرد.

ايشان در پايان بر افزایش بهره وری سیستم های کشاورزی با هدف ارتقای امنیت غذایی  و لزوم بکارگیری فناوری های آزمایش شده موفق با استفاده از روش های موثر ترویجی تاکید نمودند.