نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

 


جناب آقای بهزاد باباخانی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
تلفن تماس: 34222488
نمابر: 34219147

 

جناب آقای قباد شعبانی
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
تلفن تماس: 34222488
نمابر: 34219147


تماس با کارشناسان دفتر هماهنگی امور اقتصادی


جناب آقایان: عبدالوحيد محمدي - محمد مهدی همتی خواه - احمد ناظری  34234243
سرکاران خانم ها: فهيمه قاسمي - مریم الماسی بختیاری 34222488