نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه ها
استانداری کرمانشاه در نظر دارد مجوز احداث و راه اندازی واحدهای خدماتی رفاهی مورد نیاز بازارچه مرزی پرویزخان واقع در شهرستان قصرشیرین را به روش BOT ( موافقت...

نخستین کنفرانس و نمایشگاه همکاریهای اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر با همکاری و حمایت دفتر حافظ منافع جمهوروزارتخانه ها و سازمانهای...