نسخه آزمایشی
Menu

کارگروه تخصصی امور اقتصادی
اولين جلسه كارگروه تخصصي امور اقتصادي در سال 1396 در روز يك شنبه مورخ 96/1/20 به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع برگزار گرديد.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

به استناد گزارش مديركل سازمان صنعت و معدن استان به عنوان دبير ستاد تسهل و رفع موانع توليد استان؛ طي سال 1395 با عملكرد مناسب ستاد تسهيل استان 37 واحد صنعتي...توسعه صادرات غیرنفتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: مرز و تجارت و توسعه صادرات برای استان مهم و با اهمیت است و هر اقدامی که این روند را افزایش...