نسخه آزمایشی
Menu

معاون استاندار تاكيد كرد:

ضرورت تدوين برنامه جامع مناسبات اقتصادي با ديالي عراق با محوريت مرز رسمي خسروي

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: مرز و تجارت و توسعه صادرات برای استان مهم و با اهمیت است و هر اقدامی که این روند را افزایش دهد مورد حمایت قرار خواهد گرفت از جمله تجاري سازي مرز خسروي با هدف دست يابي به صادرات 1 ميليارد دلاري.

وي اقزود: سازمان صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولي امر تجارت ميبايست نسبت به تدوين برنامه جامع مناسبات اقتصادي با ديالي عراق با محوريت مرز رسمي خسروي با هدف دست يابي به صادرات 1 ميليارد دلاري و تردد يك و نيم ميليون نفري زوار و گردشگر اقدام نمايد و در اين راستا از ظرفيت تمامي دستگاه هاي مرتبط استفاده شود.

معاون مديركل امور مرزهاي وزارت كشور كه در جلسه ميز عراق حاضر بود ضمن تاكيد بر اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بيان داشت: ضروري است برنامه تدوين شده به صورت كمي و با شاخصه هاي مشخص باشد تا امكان حمايت وزارت كشور تا حصول نتيجه فراهم باشد.

حيدري افزود:  لحاظ نمودن شاخصه هاي توسعه و تقويت زيرساخت ها و امكانات مرز خسروي در برنامه پيش گفته موجب جامع تر شدن برنامه مي گردد.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي در اين خصوص اظهار داشت: در راستاي تسهيل صادرات و تجاري سازي مرز خسروي در روزهاي پيك صادرات مي توان از محوطه تحت اختيار استانداري در مرز خسروي كه قبلا كاركرد بازارچه داشته است استفاده نمود.