نسخه آزمایشی
Menuآگهی مزایده 94/2

آگهی مزایده 94/2

یک سازمان دولتی در نظر دارد تعداد 4 دستگاه  انواع خودرو سبک و 3 باب مغازه تجاری و یکباب ساختمان مسکونی را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند ، لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده در زمان و محل اعلامی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های( 4-34219660-083) تماس حاصل نمایند.

زمان بازدید و ارائه پیشنهادات به مدت 4 روز کاری از تاریخ 94/6/16 لغایت 94/6/19 از ساعت9:00 صبح لغایت 14:00

( پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه 1394/6/19 اخذ خواهد شد)

محل بازدید خودرو ها: کرمانشاه، خیابان دیزل آباد، نرسیده به زندان روبروی شیشه اتومبیل رضا

محل بازدید مغازه ها: کرمانشاه بلوار مصطفی امامی، نبش بلوار شهید علی حسین مطاعی،  پاساژ الغدیر

محل بازدید ملک مسکونی: کرمانشاه،فرهنگیان فاز2 ایستگاه 7 کوی گلبرگ، کوی چهارم، پلاک64 ، کد پستی 34564-67157

بازگشایی پاکت های مزایده روز شنبه مورخ 94/6/21و اعلام برندگان مزایده روز یکشنبه 94/6/22

((شرکت کننده محترم در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد در مورد برگزاری مزایده با شماره تلفن های 22901241-021 و 4-34219660-083 تماس حاصل نمائید))

لیست خودروهای مزایده 94/2 استان کرمانشاه

ردیف

نوع خودرو

شماره انتظامی

مدل

وضعیت

قیمت پایه (ریال)

1

سواری پژو405

29-625ب19

1385

پلاک می شود

70.000.000

2

سواری پژو پارس

21-157ل96

1382

پلاک می شود

70.000.000

3

سواری پژو405

29-987ن28

1383

پلاک می شود

84.000.000

4

وانت نیسان

63-223م12

1388

پلاک می شود

120.000.000

 

 

لیست و مشخصات اموال غیرمنقول( املاک) مزایده 94/2 استان کرمانشاه

ردیف

نوع ملک

مشخصات

آدرس

مبلغ پایه (ریال)

1

مغازه تجاری

متراژ18/7 مترمربع دارای سند رسمی

کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی نبش بلوار شهید مطاعی، نبش پاساژ الغدیر

2.700.000.000

2

مغازه تجاری

متراژ16/65مترمربع دارای سند رسمی

کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی نبش بلوار شهید مطاعی، نبش پاساژ الغدیر

2.400.000.000

3

مغازه تجاری

متراژ25/63مترمربع دارای سند رسمی

کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی نبش بلوار شهید مطاعی، نبش پاساژ الغدیر

3.400.000.000

4

ملک مسکونی

متراژ314 متر مربع

کرمانشاه،فرهنگیان فاز2 ایستگاه 7 کوی گلبرگ، کوی چهارم، پلاک64 ، کد پستی 34564-67157

4.530.000.000

 

 

محل بازدید خودروها: کرمانشاه، خیابان دیزل آباد، خیابان زندان، روبروی شیشه اتومبیل رضا

محل بازدید اموال غیر منقول(املاک): واقع در مشخصات و آدرس اعلامی در لیست مذکور

زمان بازدید: از مورخ 94/6/16 لغایت 94/6/19 از ساعت 9:00صبح الی 14:00

زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 94/6/21

زمان اعلام برندگان مزایده: یکشنبه مورخ 94/6/22

 

((کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض سالانه شهرداری، مالیات مشاغل، نقل و انتقالات سند ، خلافی (خودروها)و هزینه های برگزاری مزایده برعهده برنده مزایده خواهد بود))