۲۲ بهمن ۱۳۹۸
 فرماندار دالاهو: سیمای رای ملت در آئینه میثاق ملی، مشعشع و درخشان است.
کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو دراین مراسم طی سخنانی گفت: آغاز،پیروزی،تثبیت و تداوم عزتمند جمهوری اسلامی تماما با خواست و حضور ملت ایران و اتحاد و انسجام آنان و رهبری های امام(ره) و مقام معظم رهبری میسر گردیده است. وی برگزاری 36 انتخابات را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: انتخاب کردن حق مردم و تبلور اراده ملی در عرصه تعیین سرنوشت، میزان رای ملت و نماد م ردمسالاری دینی است.
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
صبح روز دوشنبه بیست و یکم بهمن ماه آقای علی اوسط هاشمی رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور وارد شهرستان دالاهو شد و مورد استقبال کرم محمدی فرماندار ،معاونین فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان قرار گرفت.
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
با اعتباراتی بالغ بر بالغ بر 4 میلیارد و 600 میلیون تومان در قالب پروژه آسفالت معابر و مبادی روستاها و طرح صنعتی استحصال ذغال از ضایعات چوب
برای پروژه ها و طرح های افتتاح شده در جریان برنامه های امروز بالغ بر 4 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شده است.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
فرماندار دالاهو: وحدت عامل اساسی پیروزی، تثبت و تداوم انقلاب اسلامی ایران است.
کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو، وحدت و انسجام ملی و همچنین بازگشت به خویشتن را دو دست آورد و ارزش بزرگ انقلاب اسلامی ایران نام بر.
اخبار (آرشیو)

گزارش تصویری (آرشیو)
فرماندار
تا انتخابات
آب و هوای دالاهو