نسخه آزمایشی
۲۲ آبان ۱۳۹۷
تجلیل فرماندار از پرسنل فوریتهای پزشکی
فرماندار:همه نیروهای امدادی در حوادث بایدبا سرعت عمل وارد صحنه حادثه شوند
گزارش تصویری (آرشیو)