۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اجراي راه دسترسي مسكن مهر
باحضور فرماندار و معاون برنامه ريزي و امور عمراني از پروژه هاي راه دسترسي مسكن مهر و پارك بانوان بازديد بعمل آمد
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
نظارت بر خبازيها
فرماندار:برخورد با خبازيهاي متخلف تشديد مي شود
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
جلسه پيگيري پروژه هاي عمراني
فرماندار اسلام آباد غرب:193 پروژه عمراني در بخشهاي مختلف با اعتباري بالغ بر 47ميليارد و 800 ميليون تومان دراين شهرستان در حال اجراست
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
جلسه شوراي ورزش
فرماندار اسلام آباد غرب در جلسه شوراي ورزش از برگزاري المپياد ورزشهاي بومي محلي باحضور شهرستانهاي استان به ميزباني اين شهرستان بمناسبت نيمه شعبان خبر داد
گزارش تصویری (آرشیو)