۱۴ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش کنگاور
جلسه شورای آموزش و پرورش کنگاور به ریاست دکتر خزائی فرماندار کنگاور برگزار شد
۱۴ تیر ۱۳۹۷
شروع به کار ادارات دولتی از ساعت 6/30 صبح
شروع به کار ادارات دولتی از ساعت 6/30 صبح
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
معرفی فرشید عزیزپور بعنوان رئیس تامین اجتماعی شعبه کنگاور
فرشید عزیزپور رئیس اداره تأمین اجتماعی شعبه کنگاور شد
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
معرفی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کنگاور
مهندس ناصر کارخانه به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کنگاور منصوب شد
گزارش تصویری (آرشیو)